Monday, 29 October 2012

Aktiviti Pengajaran Tahun 2

Aktiviti Pengajaran Tahun 2 merujuk dokumen standard.


Tajuk/ Tema: Ibadah
Kelas : Tahun 2
Masa : 8.15 - 9.35 pagi
Standard Kandungan: 3.5 - Membaca dan meghayati bacaan dalam solat
Standard Pelajaran   : 3.5.1 - Membaca dan menghayati Doa Iftitah dan Surah Al-Fatihah.
Aktiviti:

1. Murid melihat gambar melalui skrin putih dan murid mentafsir setiap gambar yang dilihat.

Gambar 1.

Gambar 2.
  • Dengan bantuan guru murid menjana idea menjawab setiap persoalan yang ditanya oleh guru.
2. Murid diperdengarkan bacaan Doa Iftitah, kemudian murid mengikutnya.

Video 1.

3. Setiap bacaan murid akan dibimbing oleh guru. Murid diperjelaskan setiap makna bacaan yang terdapat dalam baris doa tersebut.

4. Bacaan surah Al-Fatihah beserta maknanya.

Video 2.

5. Murid membaca secara individu bersama guru. Guru membetulkan bacaan murid.

6. Murid menjawab lembaran kerja yang diberi.

Lembaran Kerja 1.
  • Murid dibimbing oleh guru.


Makluman.
Gambar 1: Menunjukkan pelbagai pergerakan dalam solat
Gambar 2: Bacaan Doa Iftitah
Video 1: Bacaan Doa iftitah
Video 2: Bacaan Surah Alfatihah

No comments:

Post a Comment